PLA-POL

Carrer de Bellprat, 37 - IGUALADA
plapol.planell@gmail.com
Tel.: 938054162
Mòbil: 652 95 21 96

Rehabilitació i manteniment de piscines. Productes i accessoris. Manteniment de descalcificadors. Impermeabilització i manteniment de terrats, cobertes, canals, cisternes. Resina de poliéster, resina acrílica. Làmina d’EPDM. Hyperdrai. Acabats amb rajola, grava, fusta…