Politica de privacitat

A efecte del previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre , de Protecció de dades de caràcter personal ASSOCIACIÓ NOU CENTRE D’IGUALADA DE COMERCIANTS NEGOCIS I ENTITATS, d’ara endavant Nou Centre , amb NIF: G66212606, informa a l’Usuari de que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en el que les seves dades queden incorporades i son tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARACTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal es obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Nou Centre. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s , registrar-se o rebre informació d’aquets serveis.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de dades de Caràcter personal, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de Nou Centre, amb domicili a C/ Trinitat, 12, 08700 IGUALADA (Barcelona), tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Real decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari que envia la informació és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a Nou Centre de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació complerta i correcte en el formulari de registre o subscripció.

Nou Centre no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui un altre font, per tant tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que es poguessin originar per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a Nou Centre de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes u omissions, en la informació facilitada per Nou Centre sempre que procedeixi de fonts alienes a Nou Centre.

Cessió de dades a tercers.

Nou Centre no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedides a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Article 6 LOPD.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a traves de correu postal a: ESPAI CIVIC CENTRE D’IGUALADA, C/ TRINITAT,12  08700 IGUALADA- BARCELONA o al e-mail: socis@noucentreigualada.cat juntament a una proba valida en dret, com fotocopia del D.N.I. indicant en l’assumpte “ PROTECCIO DE DADES”.

Acceptació i consentiment.

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de Nou Centre, en la forma i per les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Nou Centre es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com també a practiques de la indústria. En aquets supòsits Nou Centre anunciarà en aquesta pagina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en practica.