Política de cookies

POLÍTICA DE COOKIES

ASSOCIACIÓ NOU CENTRE D’IGUALADA DE COMERCIANTS NEGOCIS I ENTITATS , en endavant Nou Centre, a traves del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electronic LSSICE).

Les cookies s’emmagatzemaran en l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació al visitar la pagina web www.noucentreigualada.cat, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb finalitat estadística. En el cas d’aquells usuaris que ja siguin socis de Nou Centre, la informació recollida amb les cookies servirà també per la seva identificació a l’accedir a les diferents eines que Nou Centre posa a la seva disposició .

La present Política de cookies serà d’aplicació a aquells usuaris que voluntàriament visitin les pàgines web de Nou Centre, complimenten formularis de recollida de dades, accedeixen a les eines que Nou Centre posa a disposició dels seus associats per gestionar els seus serveis, o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a Nou Centre, o el accés a dades per part de Nou Centre, per a la prestació dels seus serveis.

Nou Centre informa als usuaris de les seves pagines web, de l’existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d’informar-los sobre l’ús i objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a traves de les seves pagines, suposa el coneixement i l’acceptació de la present Política per part d’aquets usuaris.

Nou Centre utilitza els següents tipus de cookies:

Classificades per la seva titularitat:

  • Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per Nou Centre
  • Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a Nou Centre, de manera anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pagines web de Nou Centre.

 

Classificades per la seva finalitat:

  • Cookies tècniques i/o de personalització: faciliten la navegació, a l’identificar la sessió, permetre l’accés a eines d’accés restringit, a més de configurar a mida les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol·licitat prèviament per l’usuari.
  • Cookies d’anàlisi i/o publicitat: permeten conèixer el numero de visites rebudes en les diferents seccions de les pagines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per Nou Centre ( fonamentalment, Google Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos en la pagina web visitada per l’usuari. Recopila dades de forma anònima amb la finalitat d’obtenir perfils de navegació dels usuaris.

 

Classificades per la seva durada:

  • Cookies de sessió: recullen i emmagatzemen les dades mentre l’usuari accedeix a la pagina web.
  • Cookies persistents: recullen i emmagatzemen les dades en el terminal de l’usuari durant un període de temps variable en funció de quina sigui la finalitat per la qual han estat utilitzades

El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus del que es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir amb la seva finalitat.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de Nou Centre, encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per la recepció de cookies, es volgués retirar-lo, s’hauran d’eliminar aquelles emmagatzemades en l’equip de l’usuari, a traves de les opcions dels diferents navegadors.

La forma de configurar els diferents navegadors per exercir les accions senyalades en els paràgrafs anteriors, es pot consultar en les pròpies Ajudes dels diferents navegadors.